• Customers Reference

  Continuous Partnership

 • We are trusted

  By the top players in the fresh salad industry

  who serves the world fast food chains in China

  Bakkavor China

  Pilot plants in Wuhan, Zhangzhou, Guangzhou, Chengdu, Xianyang, Shanghai, Beijing, Fuzhou, Chengdu

   

  www.bakkavor.com

  Top Fresh

  Plants in Songming, Nanning, Chengdu, Jiaxing, Ha'erbing

   

  www.cndingxian.com

  Sunlon

  Pilot plants in Zhangbei, Fuzhou, Xingxiang, Daxing, Huairou, Bingzhou, Fangshang, Tongzhou

   

  www.bjcag.com

  BGH Foods

  Factories in Shanghai, Shenzhen, Shengyang

   

  www.bghfoods.cn

  Hidilao HotPot

  Pilot plants in Dongguan, Shanghai, Jinan

   

  www.haidilao.com

  Haitong Group

  The customer since our inception

   

  www.haitonggroup.com

  More to come

  Dongguan Shuhai, Shanghai New Elements, Shenzhen Wanjiafan, Shenzhen Leyi, Guanzhou Luzhijian , Chengdu Ruilongda, Shanghai Longsheng, Shengyang Mangjia

  ...